Ordensregler

Pasning af nyttehaven:  

Haven skal passes jævnligt i hele sæsonen. Den skal tages i brug senest 15. maj og skal være efterårsklargjort senest 1. november.

Jorden kan graves eller dækkes med kompost og blade. Alternativt kan man kan vælge at tilså med honningurt, gul sennep eller kløver i august / september.

Der skal være anlagt en havesti med græs langs havens højre side. Havestien skal være mindst 50 cm bred og tilgængelig for trillebøre og græsslåmaskine. Stien skal holdes fri for ukrudt.

Brug ikke gift i haven eller andre steder.

Placering af hegn, espalier, rionet o. lign.:

Hegn, espalier og rionet og lignende må ikke placeres direkte i skellet, der markerer afgrænsningen af haven. De kan placeres 15 cm inde på havestykket, og må ikke være højere end 120 cm.

Intet der stilles op på havestykket må kaste skygge ind over naboens have.

Havevanding: 

Vand med omtanke morgen eller aften. Vand ikke midt på dagen, hvor vandet hurtigt fordamper. Lad ikke siveslanger ligge for længe.

Pasning af fællesområder/fælles opgaver:

Alle medlemmer er forpligtet til, efter evne og helbred, at deltage aktivt i fællesskabet med pasning af fællesområder/fællesopgaver, samt deltage ved fællesarbejdsdage.

Haveredskaber:

Benyt græsslåmaskiner, havefræser og andre motoriserede haveredskaber med omtanke.
Kompostkværnen må kun benyttes af medlemmer med speciel autorisation fra bestyrelsen.
Alle haveredskaber skal rengøres efter brug og sættes på plads i det skur, hvor man har taget dem.
Hold orden.
Almindelige haveredskaber må ikke stilles i vandkarrene, da det danner rust.
Spande, vandkander og trillebøre opbevares på kompost pladsen.

Haveaffald:

Medlemmerne opfordres til at lave egen kompost i haverne og gerne fladkompostere ved at smide ukrudtet på jorden i bedene.
Grønt affald lægges på kompostpladsen i henhold til vejledningen fra kompostgruppen.
Grene bygges til grenhegn eller lægges i havecontainerne på kompostpladsen.
Brug kun renovationsbeholderen ved den store låge til alm. husholdningsaffald.

Storskrald:

Medlemmerne skal lægge pap, plastik, metal, glas og papir i  de sorte affaldscontainere ved parkeringspladsen.

Affald i øvrigt skal medlemmer selv sætte til storskrald ude på vejen dagen før kommunens afhentningsdato, som er mandag i lige uger.
Læg storskrald i klare affaldssække.

Bytteplads:

Brug byttepladsen til brugbare potter, remedier og planter. Fjern selv det der ikke er taget af andre efter 14. dage.

Andet:

Den sidste der forlader haverne skal sikre sig at havelågerne er aflåst og at flaget er taget ned.


Lad os værne om - og påskønne, at vi har dette smukke areal til rådighed.

Godkendt af bestyrelsen den 7. august 2018