Tildeling af have

Der føres en venteliste over ønsker om leje af have.

Når der er ledige haver, tilbydes de først til medlemmerne til internt bytte. Man kan bytte én have med én anden have - uanset størrelsen.

Ledige haver tilbydes herefter til personer der ønsker at blive medlemmer af foreningen og leje en have, i den rækkefølge de er skrevet op på ventelisten.
Borgere, der ikke bor i bolig med med egen have, har fortrinsret.
Såfremt den der tilbydes en have ikke modtager tilbuddet, rykkes vedkommende nederst på ventelisten.